Algemene informatie

Algemene Gegevens:
Stichting Zomerconcerten De Bilt
Kamer van Koophandel 30169270
R.S.I.N. belastingdienst 8100.10.422
Postadres Zeisterweg 89, 3984 NK Odijk
Telefoon 06-51229733
Bankrekening NL90 RABO 0378 3928 16

Bestuurssamenstelling:
∙ Voorzitter (vacant)
∙ Secretaris R.P.P. (René) Klinkhamer
∙ Penningmeester P. (Peter) van der Horst
. Publiciteit A. (Ans) van Tessel-Verkroost
Alle bestuursleden op vrijwilligersbasis zonder beloning

Contact

Contact Form